Oddiel
juda
Oddiel
ZRTV a fitness
Športový klub polície Banská Bystrica
Skubínska cesta 48, 974 09 Banská Bystrica
email-skpbbystrica@gmail.com, tel. č.: 0905 547 415
Registr. MV SR, 30.10.04, VVS/1-900/90-2466-3     IČO: 17060 117