Športový klub polície Banská Bystrica
Skubínska cesta 48, 974 09 Banská Bystrica
email-skpbbystrica@gmail.com, tel. č.: 0905 547 415
Registr. MV SR, 30.10.04, VVS/1-900/90-2466-3     IČO: 17060 117
predseda – Mgr. Marek Melko
podpredseda – Ing. Vladimír Matejčík
členovia – Mgr. Milan Králik, Ing. Marek Bereš,
Ján Solivajs, Pavel Gonda, Vladimír Latinák