Vyučtovanie dotácie č. ŠCP-74-01/2019 MV SR 2019

Zoznam dokladov k vyúčtovaniu položky „CESTOVNÉ NÁHRADY“
Číslo účtovného dokladu Dátum zaradenia dokladu do účtovníctva 31.1.2019 Suma Názov príjemcu           ( dodávateľ plnenia) vecný popis výdavku Účel platby
28.2.2019 strava ubytovanie
197/007 31.1.2019 16.4.2019 221,00 € Mgr.  Marek Melko CP-1. koloKB  25.-26. 1/2019   KEC 78,5 27,5
197/008 28.2.2019 29.10.2019 241,00 € Mgr.  Marek Melko CP- Slovak open KB 15-17.2/.19 BA 106 30
197/010 16.4.2019 29.10.2019 405,92 € Mgr.  Marek Melko CP- WC KB 12.-15.4/2019 Insbruck 270 60
197/038 29.10.2019 30.11.2019 65,00 € Mgr.  Marek Melko CP- MEKaJ KB 24-31.8/19 Gyor HU 240
197/040 29.10.2019 31.10.2019 158,00 € Mgr.  Marek Melko CP-  MSR  KB   0806/2019   Levice 58
197/050 30.11.2019 30.12.2019 280,00 € Mgr.  Marek Melko CP- III. k L. KB   0911/2019  Prešov 70
197/051 31.10.2019 30.12.2019 1 965,00 € Monika  Verlíková CP  –  zúčtovanie   01/2019 690
197/115 30.12.2019 30.12.2019 470,00 € Miloslav Michálik CP  –  zápas DL – Bratislava –   2610/2019
197/116 30.12.2019 30.12.2019 584,00 € Špiner, Milan, Mgr CP BO ligy – St.Turá, TT- 3011-112/2019
197/116 30.12.2019 30.12.2019 243,20 € Špiner, Milan, Mgr CP-BO ligy – St. Turá, TZ-3011-112/2019
197/116 30.12.2019 30.12.2019 288,00 € Špiner, Milan, Mgr CP-BO ligy – St. Turá, TZ-3011-112/2019
197/117 30.12.2019 30.12.2019 132,50 € Špiner, Milan, Mgr CP-zápas kadet ligy -BA 26-2710/2019
197/117 30.12.2019 30.12.2019 15,20 € Špiner, Milan, Mgr CP-zápas kadet ligy -BA 26-2710/2019
197/117 30.12.2019 30.12.2019 86,84 € Špiner, Milan, Mgr CP-zápas kadet ligy -BA 26-2710/2019
197/118 30.12.2019 30.12.2019 463,20 € Erijka  Holíková CP  – sústr. Košice – 1011-1611/2019
197/119 30.12.2019 30.12.2019 1 382,10 € Petra Oboríková CP- U18,ME W 2019-Skopje-1.-5.7/19
197/120 30.12.2019 30.12.2019 1 226,70 € Petra Oboríková CP-VT 3 U18  AUT, LUX-Lc 10.-20.6/19
197/121 30.12.2019 30.12.2019 199,20 € Petra Oboríková CP  – VT 4 U18   – Lc  – 2306-2906/2019
197/122 30.12.2019 30.12.2019 500,00 € Miloslav Michálik CP  –  TBS  –  Přerov  –   1909-2109/2019
197/124 30.12.2019 30.12.2019 85,00 € Špiner, Milan, Mgr CP  –  MSR st. ž.  –  Trnava  – 2605/2019
197/125 30.12.2019 30.12.2019 24,00 € Špiner, Milan, Mgr CP  – zas. Kom. ženských BK – Ruž.1.7.19
197/126 30.12.2019 30.12.2019 24,00 € Špiner, Milan, Mgr CP  – zas. Kom. ženských BK – Ruž.1.7.19
197/127 30.12.2019 30.12.2019 117,50 € Špiner, Milan, Mgr CP – MSR st. ž. – Košice 3105-0206/2019
197/128 30.12.2019 30.12.2019 117,50 € Špiner, Milan, Mgr CP  –  MSR jun.  –  Košice  – 2505/2019
197/129 30.12.2019 30.12.2019 85,00 € Špiner, Milan, Mgr CP  –  MSR st. ž.  –  Trnava  – 2405/2019
197/140 30.12.2019 30.12.2019 215,50 € Lukáš  Palúch CP – prípravka – Handlová 0704/2019
197/140 30.12.2019 30.12.2019 115,20 € Lukáš  Palúch CP – prípravka – Handlová 0704/2019 115,20 €
197/141 30.12.2019 30.12.2019 210,77 € Peter Venglarčík CP- m. žiaci- MBK V ZA-23.3.2019
197/141 30.12.2019 30.12.2019 81,60 € Peter Venglarčík CP- m. žiaci- MBK V ZA-23.3.2019 81,60 €
197/142 30.12.2019 30.12.2019 243,25 € Peter Venglarčík CP m. žiaci- MBK LM – 23.2.2019
197/142 30.12.2019 30.12.2019 100,80 € Peter Venglarčík CP m. žiaci- MBK LM – 23.2.2019 100,80 €
197/143 30.12.2019 30.12.2019 357,86 € Peter Venglarčík CP-ml. ž. IMC Slovakia PB 8.2.2019
197/143 30.12.2019 30.12.2019 96,00 € Peter Venglarčík CP-ml. ž. IMC Slovakia PB 8.2.2019 96,00 €
197/144 30.12.2019 30.12.2019 284,96 € Peter Venglarčík CP- s. žiaci – MBA  PD – 14/12/2019
197/144 30.12.2019 30.12.2019 122,40 € Peter Venglarčík CP- s. žiaci – MBA  PD – 14/12/2019 122,40 €
197/145 30.12.2019 30.12.2019 163,16 € Peter Venglarčík CP- st. žiaci – MŠK  ZH -19.10.2019
197/145 30.12.2019 30.12.2019 122,40 € Peter Venglarčík CP- st. žiaci – MŠK  ZH -19.10.2019 122,40 €
197/146 30.12.2019 30.12.2019 109,69 € Peter Venglarčík CP  –  žiaci – MŠK  ZH  – 02/03/2019
197/146 30.12.2019 30.12.2019 91,20 € Peter Venglarčík CP  –  žiaci – MŠK  ZH  – 02/03/2019 91,20 €
197/147 30.12.2019 30.12.2019 382,23 € Peter Venglarčík CP  –  žiaci – IMC  PB  – 20/03/2019
197/147 30.12.2019 30.12.2019 91,20 € Peter Venglarčík CP  –  žiaci – IMC  PB  – 20/03/2019 91,20 €
197/148 30.12.2019 30.12.2019 284,54 € Peter Venglarčík CP-  žiaci – MBK V ZA – 30/03/2019
197/148 30.12.2019 30.12.2019 91,20 € Peter Venglarčík CP-  žiaci – MBK V ZA – 30/03/2019 91,20 €
197/149 30.12.2019 30.12.2019 171,05 € Peter Venglarčík CP- žiaci – MBK V ZA – 18/05/2019
197/149 30.12.2019 30.12.2019 62,40 € Peter Venglarčík CP- žiaci – MBK V ZA – 18/05/2019 62,40 €
197/150 30.12.2019 30.12.2019 184,51 € Bruno  Baláž CP- st. žiaci– MBK LM – 24/03/2019
197/150 30.12.2019 30.12.2019 76,80 € Bruno  Baláž CP- st. žiaci– MBK LM – 24/03/2019 76,80 €
197/151 30.12.2019 30.12.2019 300,19 € Bruno  Baláž CP- st. žiaci- BK ŠPD RV- 23/03.19
197/151 30.12.2019 30.12.2019 76,80 € Bruno  Baláž CP- st. žiaci- BK ŠPD RV- 23/03.19 76,80 €
197/152 30.12.2019 30.12.2019 373,38 € Bruno  Baláž CP- st. ž- Diawin KEC 23/11/19
197/152 30.12.2019 30.12.2019 73,50 € Bruno  Baláž CP- st. ž- Diawin KEC 23/11/19 73,50 €
197/153 30.12.2019 30.12.2019 249,12 € Bruno  Baláž CP- st.ž- BK04 AC LC SNV-7.12./19
197/153 30.12.2019 30.12.2019 76,50 € Bruno  Baláž CP- st.ž- BK04 AC LC SNV-7.12./19 76,50 €
197/154 30.12.2019 30.12.2019 188,57 € Bruno  Baláž CP- st. ži- BMK ISKRA Svit-8.12.19
197/154 30.12.2019 30.12.2019 76,50 € Bruno  Baláž CP- st. ži- BMK ISKRA Svit-8.12.19 76,50 €
197/155 30.12.2019 30.12.2019 431,83 € Bruno  Baláž CP  – st. žiaci – BK Hu – 24/11/2019
197/155 30.12.2019 30.12.2019 76,50 € Bruno  Baláž CP  – st. žiaci – BK Hu – 24/11/2019 76,50 €
197/156 30.12.2019 30.12.2019 210,45 € Bruno  Baláž CP- st. ž- MBK V ZA- 12/10/2019
197/156 30.12.2019 30.12.2019 86,70 € Bruno  Baláž CP- st. ž- MBK V ZA- 12/10/2019 86,70 €
197/157 30.12.2019 30.12.2019 353,58 € Bruno  Baláž CP- st. ž – IMC PB  – 15/10/2019
197/157 30.12.2019 30.12.2019 96,90 € Bruno  Baláž CP- st. ž – IMC PB  – 15/10/2019 96,90 €
197/158 30.12.2019 30.12.2019 456,44 € Jakub  Pálka CP- st. ži – BK Pezinok- 06/04/2019
197/158 30.12.2019 30.12.2019 76,80 € Jakub  Pálka CP- st. ži – BK Pezinok- 06/04/2019 76,80 €
197/159 30.12.2019 30.12.2019 209,79 € Jakub  Pálka CP- st. ž. BK Pezinok- 09/02/2019
197/159 30.12.2019 30.12.2019 43,20 € Jakub  Pálka CP- st. ž. BK Pezinok- 09/02/2019 43,20 €
197/160 30.12.2019 30.12.2019 310,69 € Jakub  Pálka CP- st. ž – BK L Sereď – 12/01/2019
197/160 30.12.2019 30.12.2019 67,20 € Jakub  Pálka CP- st. ž – BK L Sereď – 12/01/2019 67,20 €
197/161 30.12.2019 30.12.2019 472,21 € Jakub  Pálka CP- kadeti  Inter  BLA- 06/10/2019
197/161 30.12.2019 30.12.2019 81,60 € Jakub  Pálka CP- kadeti  Inter  BLA- 06/10/2019 81,60 €
197/162 30.12.2019 30.12.2019 472,21 € Jakub  Pálka CP- kad- BSC   BLA – 05/10/2019
197/162 30.12.2019 30.12.2019 81,60 € Jakub  Pálka CP- kad- BSC   BLA – 05/10/2019 81,60 €
197/163 30.12.2019 30.12.2019 160,19 € Jakub  Pálka CP- kad – S. Orol Levoča – 31/08/19
197/163 30.12.2019 30.12.2019 45,90 € Jakub  Pálka CP- kad – S. Orol Levoča – 31/08/19 45,90 €
197/164 30.12.2019 30.12.2019 96,70 € Jakub  Pálka CP- kad – MŠK BK ZH- 19/10/2019
197/164 30.12.2019 30.12.2019 81,60 € Jakub  Pálka CP- kad – MŠK BK ZH- 19/10/2019 81,60 €
197/165 30.12.2019 30.12.2019 225,70 € Jakub  Pálka CP – kadeti – ŠBK J  LV- 01/12/2019
197/165 30.12.2019 30.12.2019 81,60 € Jakub  Pálka CP – kadeti – ŠBK J  LV- 01/12/2019 81,60 €
197/166 30.12.2019 30.12.2019 186,94 € Jakub  Pálka CP  – kadeti –  MBA PD – 17/11/2019
197/166 30.12.2019 30.12.2019 81,60 € Jakub  Pálka CP  – kadeti –  MBA PD – 17/11/2019 81,60 €
197/167 30.12.2019 30.12.2019 148,19 € Jakub  Pálka CP kad  ŠBK Handlová -16/11/2019
197/167 30.12.2019 30.12.2019 81,60 € Jakub  Pálka CP kad  ŠBK Handlová -16/11/2019 81,60 €
197/168 30.12.2019 30.12.2019 269,26 € Jakub  Pálka CP- kad BK Bán. n Bebr. – 30/11/19
197/168 30.12.2019 30.12.2019 81,60 € Jakub  Pálka CP- kad BK Bán. n Bebr. – 30/11/19 81,60 €
197/169 30.12.2019 30.12.2019 697,97 € Juraj  Hradský CP- jun –  1,BK Michal.- 13/01/19
197/169 30.12.2019 30.12.2019 174,40 € Juraj  Hradský CP- jun –  1,BK Michal.- 13/01/19 174,40 €
197/170 30.12.2019 30.12.2019 193,20 € Juraj  Hradský CP- juniori – MBA PD- 26/01/2019
197/170 30.12.2019 30.12.2019 76,80 € Juraj  Hradský CP- juniori – MBA PD- 26/01/2019 76,80 €
197/171 30.12.2019 30.12.2019 152,15 € Juraj  Hradský CP jun. MBK Handlová -27/01/2019
197/171 30.12.2019 30.12.2019 76,80 € Juraj  Hradský CP jun. MBK Handlová -27/01/2019 76,80 €
197/172 30.12.2019 30.12.2019 580,46 € Juraj  Hradský CP- jun -KB Slavia TU KEC-24.2/19
197/172 30.12.2019 30.12.2019 172,80 € Juraj  Hradský CP- jun -KB Slavia TU KEC-24.2/19 172,80 €
197/173 30.12.2019 30.12.2019 336,06 € Juraj  Hradský CP- jun- BK04 AC LB SNV -27.2/19
197/173 30.12.2019 30.12.2019 76,80 € Juraj  Hradský CP- jun- BK04 AC LB SNV -27.2/19 76,80 €
197/174 30.12.2019 30.12.2019 237,36 € Juraj  Hradský CP- jun- ŠBK Jun LV – 09/03/2019
197/174 30.12.2019 30.12.2019 76,80 € Juraj  Hradský CP- jun- ŠBK Jun LV – 09/03/2019 76,80 €
197/175 30.12.2019 30.12.2019 76,80 € Juraj  Hradský CP- jun- ŠBK Jun LV – 09/03/2019 76,80 €
197/176 30.12.2019 30.12.2019 223,25 € Juraj  Hradský CP – jun-  MBK V. ZA – 01/05/2019
197/176 30.12.2019 30.12.2019 76,80 € Juraj  Hradský CP – jun-  MBK V. ZA – 01/05/2019 76,80 €
197/177 30.12.2019 30.12.2019 307,86 € Juraj  Hradský CP  – jniori –  IMC PB  – 04/05/2019
197/177 30.12.2019 30.12.2019 76,80 € Juraj  Hradský CP  – jniori –  IMC PB  – 04/05/2019 76,80 €
197/178 30.12.2019 30.12.2019 521,77 € Martin  Švarc CP – muži- VŠEM Kar BA  -19.1.19
197/178 30.12.2019 30.12.2019 76,80 € Martin  Švarc CP – muži- VŠEM Kar BA  -19.1.19 76,80 €
197/179 30.12.2019 30.12.2019 582,04 € Martin  Švarc CP- muž- KB Slávia TU KEC-9.2.19
197/179 30.12.2019 30.12.2019 76,80 € Martin  Švarc CP- muž- KB Slávia TU KEC-9.2.19 76,80 €
197/180 30.12.2019 30.12.2019 195,74 € Martin  Švarc CP- muži –  Ac.ŽU ZA  – 03/03/2019
197/180 30.12.2019 30.12.2019 76,80 € Martin  Švarc CP- muži –  Ac.ŽU ZA  – 03/03/2019 76,80 €
197/181 30.12.2019 30.12.2019 505,26 € Martin  Švarc CP- muži- BK ŠKP Š. BLA-24.3.19
197/181 30.12.2019 30.12.2019 76,80 € Martin  Švarc CP- muži- BK ŠKP Š. BLA-24.3.19 76,80 €
197/182 30.12.2019 30.12.2019 96,35 € Martin  Švarc CP – muži – MŠK BK ZH  14.4./2019
197/182 30.12.2019 30.12.2019 76,80 € Martin  Švarc CP – muži – MŠK BK ZH  14.4./2019 76,80 €
197/183 30.12.2019 30.12.2019 232,66 € Martin  Švarc CP- muži -VŠEM Kar. BA- 11.5.19
197/183 30.12.2019 30.12.2019 81,60 € Martin  Švarc CP- muži -VŠEM Kar. BA- 11.5.19 81,60 €
197/184 30.12.2019 30.12.2019 232,66 € Martin  Švarc CP  – muži –  Aca ZA  – 12/05/2019
197/184 30.12.2019 30.12.2019 81,60 € Martin  Švarc CP  – muži –  Aca ZA  – 12/05/2019 81,60 €
197/185 30.12.2019 30.12.2019 284,89 € Martin  Švarc CP- muži -PU O ISKRA Svit 13.5.19
197/185 30.12.2019 30.12.2019 76,50 € Martin  Švarc CP- muži -PU O ISKRA Svit 13.5.19 76,50 €
197/186 30.12.2019 30.12.2019 532,73 € Jakub  Muránsky CP- muži KB Sláv TU KEC 6.10.19
197/186 30.12.2019 30.12.2019 76,50 € Jakub  Muránsky CP- muži KB Sláv TU KEC 6.10.19 76,50 €
197/187 30.12.2019 30.12.2019 280,38 € Jakub  Muránsky CP – muži – P. LV – 30.8/2019
197/187 30.12.2019 30.12.2019 86,70 € Jakub  Muránsky CP – muži – P. LV – 30.8/2019 86,70 €
197/188 30.12.2019 30.12.2019 335,84 € Jakub  Muránsky CP- muži – BK SO LE – 21/09/2019
197/188 30.12.2019 30.12.2019 76,50 € Jakub  Muránsky CP- muži – BK SO LE – 21/09/2019 76,50 €
197/189 30.12.2019 30.12.2019 168,48 € Jakub  Muránsky CP  – muži –  BK DK  – 27/10/2019
197/189 30.12.2019 30.12.2019 76,50 € Jakub  Muránsky CP  – muži –  BK DK  – 27/10/2019 76,50 €
197/190 30.12.2019 30.12.2019 164,52 € Jakub  Muránsky CP- muži –  Ac. ŽU ZA –  24/11/2019
197/190 30.12.2019 30.12.2019 76,50 € Jakub  Muránsky CP- muži –  Ac. ŽU ZA –  24/11/2019 76,50 €
197/193 30.12.2019 30.12.2019 372,50 € Dom T.ZSVTS KE,s.r.o. Ubytovanie – juniori KEC 372,50 €
197/199 30.12.2019 30.12.2019 240,00 € Ľubomír Štubňa ubytovane -I. k. VIESSMAN POHÁR 240,00 €
197/064 30.12.2019 30.12.2019 67,50 € Konský  Vladimír CP- MS  KB – 20.-2710/2019  BIH
197/068 30.12.2019 30.12.2019 30,00 € Mgr.  Karel  Uličník CP  MCV Martin 16.11.2019 ž. DOR
197/069 30.12.2019 30.12.2019 87,50 € Mgr.  Karel  Uličník CP- MCV- Kolárovo 12.10.2019   ži
197/070 30.12.2019 30.12.2019 100,00 € Mgr.  Karel  Uličník CP-  GP- Pezinok   23-03/2019 Dor
197/071 30.12.2019 30.12.2019 100,00 € Mgr.  Karel  Uličník CP-  GP- Ostrava   24-02/2019   dor
197/073 30.12.2019 30.12.2019 87,50 € Mgr.  Karel  Uličník CP- MT-Gal  09/11/2019 žiai, DOR
197/074 30.12.2019 30.12.2019 62,50 € Mgr.  Karel  Uličník CP- MCV – PP   19/10/2019 ž, DOR
197/075 30.12.2019 30.12.2019 67,50 € Mgr.  Karel  Uličník CP  –  MT-PB  05/10/2019   ži, DOR
197/076 30.12.2019 30.12.2019 50,00 € Mgr.  Karel  Uličník CP –  MCV – RS   11/05/2019   žiaci
197/077 30.12.2019 30.12.2019 150,00 € Mgr.  Karel  Uličník CP-Brno CUP-14/09/2019 žiac, DOR
197/078 30.12.2019 30.12.2019 84,00 € Mgr.  Karel  Uličník CP- EP-Polsko- 16-17.112019 DOR
197/080 30.12.2019 30.12.2019 87,50 € Mgr.  Karel  Uličník CP  –  MT-kolarovo –  19-23/08/2019
197/081 30.12.2019 30.12.2019 200,00 € Mgr.  Karel  Uličník CP  –  ME-Varšava  –  28-30/06/2019
197/082 30.12.2019 30.12.2019 80,00 € Mgr.  Karel  Uličník CP  – EP – Bielsko  –  18-19/05/2019
197/083 30.12.2019 30.12.2019 100,00 € Mgr.  Karel  Uličník CP  – MP – Bielsko  –  11-13/01/2019
197/084 30.12.2019 30.12.2019 145,00 € Mgr.  Karel  Uličník CP  – MSR – Michal  –  26/10/2019
197/085 30.12.2019 30.12.2019 120,00 € Mgr.  Karel  Uličník CP  – MSR – Bardejov  –  01/06/2019
197/123 30.12.2019 30.12.2019 1 504,10 € Mgr.  Laura  van  Dalen CP  –  zúčtovanie   01-11/2019 880,1
197/140 30.12.2019 30.12.2019 330,70 € Lukáš  Palúch CP- prípravka – Handlová  0704/2019 115,20 €
197/141 30.12.2019 30.12.2019 373,97 € Peter Venglarčík CP- ml. ži- MBK VicZA – 23/03/2019 81,60 €
197/142 30.12.2019 30.12.2019 444,85 € Peter Venglarčík CP- ml. žiaci MBK LM – 23/02/2019 100,80 €
197/143 30.12.2019 30.12.2019 453,86 € Peter Venglarčík CP ml. ž- IMC SK PB – 08/02/2019 96,00 €
197/144 30.12.2019 30.12.2019 529,76 € Peter Venglarčík CP  st. žiaci – MBA PD -14/12/2019 122,40 €
197/145 30.12.2019 30.12.2019 285,56 € Peter Venglarčík CP- st. žiaci – MŠK ZH – 19/10/2019 122,40 €
197/146 30.12.2019 30.12.2019 200,89 € Peter Venglarčík CP  –  žiaci – MŠK  ZH  – 02/03/2019 91,20 €
197/147 30.12.2019 30.12.2019 473,43 € Peter Venglarčík CP  –  žiaci – IMC  PB  – 20/03/2019 91,20 €
197/148 30.12.2019 30.12.2019 375,44 € Peter Venglarčík CP- žiaci – MBK Vict ZA-30/03/2019 91,20 €
197/149 30.12.2019 30.12.2019 233,45 € Peter Venglarčík CP – žiaci – MBK VicZA- 18/05/2019 62,40 €
197/150 30.12.2019 30.12.2019 261,31 € Bruno  Baláž CP- st. žiaci– MBK LM – 24/03/2019 76,80 €
197/151 30.12.2019 30.12.2019 376,99 € Bruno  Baláž CP-st. ž – BK ŠPD RV- 23/03/2019 76,80 €
197/152 30.12.2019 30.12.2019 446,88 € Bruno  Baláž CP- st. ž – Diawin KEC- 23/11/2019 73,50 €
197/153 30.12.2019 30.12.2019 325,62 € Bruno  Baláž CP -s.ž-BK 04 AC LC SNV-07/12/19 76,50 €
197/154 30.12.2019 30.12.2019 265,07 € Bruno  Baláž CP- st. ž – BMK I Svit – 08/12/2019 76,50 €
197/155 30.12.2019 30.12.2019 508,33 € Bruno  Baláž CP- st. žiaci – BK He   – 24/11/2019 76,50 €
197/156 30.12.2019 30.12.2019 297,15 € Bruno  Baláž CP – st. ž – MBK Vic ZA- 12/10/2019 86,70 €
197/157 30.12.2019 30.12.2019 450,48 € Bruno  Baláž CP- st. žiaci – IMC PB  – 15/10/2019 96,90 €
197/158 30.12.2019 30.12.2019 353,24 € Jakub  Pálka CP  – st. ž – BK Pezinok – 06/04/19 76,80 €
197/159 30.12.2019 30.12.2019 252,99 € Jakub  Pálka CP  – st. ž – BK Pezinok -9.2.19 43,20 €
197/160 30.12.2019 30.12.2019 377,89 € Jakub  Pálka CP- st. žiaci – BK L Sereď- 12/01.19 67,20 €
197/161 30.12.2019 30.12.2019 553,81 € Jakub  Pálka CP  – kad Inter  BLA    – 06/10/2019 81,60 €
197/162 30.12.2019 30.12.2019 553,81 € Jakub  Pálka CP  – kad – BSC   BLA- 05/10/2019 81,60 €
197/163 30.12.2019 30.12.2019 206,09 € Jakub  Pálka CP- kad- Slov. Orol Le  – 31/08/2019 45,90 €
197/164 30.12.2019 30.12.2019 178,30 € Jakub  Pálka CP- kad- MŠK BK ZH  – 19/10/2019 81,60 €
197/165 30.12.2019 30.12.2019 307,30 € Jakub  Pálka CP- kad- MŠK BK ZH  – 19/10.19 81,60 €
197/166 30.12.2019 30.12.2019 268,84 € Jakub  Pálka CP  – kad-  MBA PD  – 17/11/2019 81,60 €
197/167 30.12.2019 30.12.2019 229,79 € Jakub  Pálka CP-kadet-ŠBK Handlová 16.11.2019 81,60 €
197/168 30.12.2019 30.12.2019 350,86 € Jakub  Pálka CP- kad- BK Bán.n Bebr. – 30.11.19 81,60 €
197/169 30.12.2019 30.12.2019 872,37 € Juraj  Hradský CP-jun -1,BK Michalovce- 13.1.2019 174,40 €
197/170 30.12.2019 30.12.2019 270,00 € Juraj  Hradský CP  – jun –   MBA PD – 26/01/2019 76,80 €
197/171 30.12.2019 30.12.2019 228,95 € Juraj  Hradský CP-jun-  MBK Handlová- 27.1./2019 76,80 €
197/172 30.12.2019 30.12.2019 753,26 € Juraj  Hradský CP-jun KB Slavia TU KEC-24/02/19 172,80 €
197/173 30.12.2019 30.12.2019 412,86 € Juraj  Hradský CP-jun BK04 AC LB SNV-27.2.2019 76,80 €
197/174 30.12.2019 30.12.2019 314,16 € Juraj  Hradský CP- jniori – ŠBK Jun LV-09/03/2019 76,80 €
197/175 30.12.2019 30.12.2019 300,05 € Juraj  Hradský CP- jniori – ŠBK Jun LV-09/03/2019 223,25 €
197/176 30.12.2019 30.12.2019 384,66 € Juraj  Hradský CP- jniori – BK Vi ZA   – 01/05/2019 307,86 €
197/177 30.12.2019 30.12.2019 598,57 € Juraj  Hradský CP  – jniori –  IMC PB  – 04/05/2019 521,77 €
197/178 30.12.2019 30.12.2019 658,84 € Martin  Švarc CP- muž – VŠEM Kara BA-19.1.19 582,04 €
197/179 30.12.2019 30.12.2019 272,54 € Martin  Švarc CP-muž- KB Slávia TUKEC -9/2/19 195,74 €
197/180 30.12.2019 30.12.2019 582,06 € Martin  Švarc CP – muži –  Ac ŽU ZA  – 03/03/2019 505,26 €
197/181 30.12.2019 30.12.2019 173,15 € Martin  Švarc CP- muž – BK ŠKP Št BLA-24/03/2019 96,35 €
197/182 30.12.2019 30.12.2019 309,46 € Martin  Švarc CP-muž MŠK BK  ZH  – 14/04/2019 232,66 €
197/183 30.12.2019 30.12.2019 314,26 € Martin  Švarc CP- muži -VŠEM Karl BA-11.5.19 232,66 €
197/184 30.12.2019 30.12.2019 366,49 € Martin  Švarc CP  – muži –  A ZA  – 12/05/2019 284,89 €
197/185 30.12.2019 30.12.2019 609,23 € Martin  Švarc CP-muž-PU PO ISK Svit-13/05/2019 532,73 €
197/186 30.12.2019 30.12.2019 356,88 € Jakub  Muránsky CP-M –  KB Slávia TU KEC 6.10.19 280,38 €
197/187 30.12.2019 30.12.2019 422,54 € Jakub  Muránsky CP  – muži –  PAT LV  – 30/08/2019 335,84 €
197/188 30.12.2019 30.12.2019 244,98 € Jakub  Muránsky CP- muži –  BK SO Le  – 21/09/2019 168,48 €
197/189 30.12.2019 30.12.2019 241,02 € Jakub  Muránsky CP  – muži –  BK DK  – 27/10/2019 164,52 €
197/190 30.12.2019 30.12.2019 821,50 € Jakub  Muránsky CP  – muži –  A ŽU ZA –  24/11/2019 372,50 €
PF19/056 4.11.2019 6.11.2019 694,80 €  Marinov, S Refa -Inter Aust  Cham ,AUT 292,5 402,30 €
PF19/056 4.11.2019 6.11.2019 167,50 €  Marinov, S Refa -Inter Aust  Cham ,AUT
PF19/056 5.11.2019 6.11.2019 660,91 € Filipovič, Vass, Muller.. Refa – OH nádeje Brno 353,22 € 307,69 €
PF19/057 5.11.2019 6.11.2019 92,50 € Filipovič, Vass, Muller… Refa – Nák OH nádeje Brno
PF19/058 11.11.2019 15.11.2019 203,27 € Filip., Muller, Slamka.. Refa – GPx Beograd  0310-06
PF19/058 11.11.2019 15.11.2019 1 421,72 € Filip., Muller, Slamka.. Refa – GPx Beograd  0310-06 583,22 € 838,50 €
Zoznam dokladov k vyúčtovaniu položky „VÝDAVKY NA ENERGIE, POŠTOVNÉ,
 TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY A KOMUNIKAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY“
Číslo účtovného dokladu číslo externého účtovného dokladu ( VS faktúry…) Dátum zaradenia dokladu do účtovníctva Suma Názov príjemcu ( dodávateľ plnenia) vecný popis výdavku
PF19/001 8225376512 14.1.2019 37 Slovak Telekom a.s. TLF  1512-1401/2019
PF19/002 8227415750 14.2.2019 37 Slovak Telekom a.s. TLF  1501-1402/2019
PF19/003 8229471202 14.3.2019 37 Slovak Telekom a.s. TLF  1502-1403/2019
PF19/004 8231543557 14.4.2019 37 Slovak Telekom a.s. TLF  1503-1404/2019
PF19/009 8233632548 15.5.2019 37 Slovak Telekom a.s. TLF  1504-1405/2019
PF19/010 8237859099 14.7.2019 37 Slovak Telekom a.s. TLF  1506-1407/2019
PF19/022 8235737182 14.6.2019 37 Slovak Telekom a.s. TLF  1505-1406/2019
PF19/036 8239998934 14.8.2019 37 Slovak Telekom a.s. TLF  1507-1408/2019
PF19/041 8242152774 14.9.2019 37 Slovak Telekom a.s. TLF  1508-1409/2019
PF19/045 8244333099 14.10.2019 37 Slovak Telekom a.s. TLF  1509-1410/2019
PF19/061 8246571220 14.11.2019 37 Slovak Telekom a.s. TLF  1510-1411/2019
PF19/078 8248782378 14.12.2019 37 Slovak Telekom a.s. TLF  1511-1412/2019
PF19/028 7719090026 7.2.2019 342,60 € STVPS a.s. EE     01/2019
PF19/029 7719090072 6.3.2019 328,66 € STVPS a.s. EE     02/2019
PF19/030 7719090076 5.4.2019 276,73 € STVPS a.s. EE     03/2019
PF19/031 7719090105 21.5.2019 133,97 € STVPS a.s. EE     04/2019
PF19/032 7719090140 10.6.2019 82,70 € STVPS a.s. EE     05/2019
PF19/034 7719090159 7.7.2019 19,87 € STVPS a.s. EE     06/2019
PF19/035 7719090191 5.8.2019 17,24 € STVPS a.s. EE     07/2019
PF19/059 7719090220 6.9.2019 8,56 € STVPS a.s. EE     08/2019
PF19/060 7719090255 7.10.2019 23,82 € STVPS a.s. EE     09/2019
Zoznam dokladov k vyúčtovaniu položky „SLUŽBY“
Číslo účtovného dokladu číslo externého účtovného dokladu ( VS faktúry…) Dátum zaradenia dokladu do účtovníctva Suma Názov príjemcu ( dodávateľ plnenia) vecný popis výdavku
197/007 31.1.2019 63,00 € Mgr.  Marek Melko CP-1. koloKB  25.-26. 1/2019   KEC
197/008 28.2.2019 45,00 € Mgr.  Marek Melko CP  –  Slovak open kickbox   1502-1702/2019    BA
197/009 28.3.2019 16,00 € Mgr.  Marek Melko CP- 1. kolo  KB  23.2/2019 Poprad
197/010 16.4.2019 60,00 € Mgr.  Marek Melko CP- WC KB 12.-15.4/2019 Insbruck
197/038 29.10.2019 16,00 € Mgr.  Marek Melko CP- MEKaJ KB 24-31.8/19 Gyor HU
197/040 29.10.2019 65,00 € Mgr.  Marek Melko CP –  MSR  KB   0806/2019   Levice
197/101 30.12.2019 11 695,70 € Združenie brokových klubov  SO Strelnica  01-12/2019
19025 PF19/006 16.9.2019 306,00 € REVENIO  s.r.o. Účty I – IV.Q.2019
19024 PF19/007 16.9.2019 506,00 € REVENIO  s.r.o. Účty I – IV.Q.2019
19040 PF19/012 16.9.2019 612,00 € REVENIO  s.r.o. Účty I – IV.Q.2019
197/013 2.1.2019 175,90 € MBB a.s. MTZ –  výživa, sauna, plaváreň, masáže
197/013 2.1.2019 469,40 € MBB a.s. MTZ –  výživa, sauna, plaváreň, masáže
197/014 30.4.2019 0,56 € Slovenská pošta  a.s. Poštovné,  V – OR
197/014 30.4.2019 11,90 € Slovenská pošta  a.s. Poštovné,  V – OR
197/015 17.6.2019 5,19 € Mesto Banská Bystrica Notár
197/016 20.2.2019 60,00 € Kúpele Kováčová, s.r.o. Pernamentka
197/017 26.1.2019 32,16 € LABAŠ s.r.o. Výživové doplnky
197/018 21.6.2019 6,60 € ŠEVT a.s. KP, réžia
197/087 30.12.2019 70,00 € Michal  Slamka CP  –  DUNA KUPA – Dunakility – 1309-1509/2019
197/088 30.12.2019 55,00 € Nina  Slamka CP  –  Brnenský pohár – Brno – 0609-0809/2019
197/088 30.12.2019 12,50 € Nina  Slamka CP  –  Brnenský pohár – Brno – 0609-0809/2019
197/089 30.12.2019 165,00 € Nina  Slamka CP  –  Veľká cena ŠKP Trnmava – 2308-2508/2019
197/090 30.12.2019 175,00 € Michal  Slamka CP  –  DUNA KUPA – Dunakility – 1608-1808/2019
197/091 30.12.2019 235,00 € Michal  Slamka CP  –  MSR  – Trnava – 0208-0508/2019
197/092 30.12.2019 80,00 € Michal  Slamka CP  –  MSR  – DT – Trnava – 2607-2807/2019
197/093 30.12.2019 165,00 € Michal  Slamka CP  – Extraliga – Trnava – 1907-2107/2019
197/094 30.12.2019 260,00 € Nina  Slamka CP  –  Veľká cena  Sielnice – 1207-1407/2019
197/095 30.12.2019 268,00 € Matúš Dudo CP  –  CLEVER CUP – Trnava – 1406-1606/2019
197/096 30.12.2019 270,00 € Nina  Slamka CP  –  Celká cena Zvolena- Siwelnica  – 0606-0906/2019
197/097 30.12.2019 120,00 € Nina  Slamka CP  –  GP – Trnava  – 3105-0206/2019
197/098 30.12.2019 240,00 € Valentína  Dzuriaková CP  –  GP Slovakia  – Trnava  – 2405-2605/2019
197/099 30.12.2019 150,00 € Nina  Slamka CP  –  Extraliga – Sielnica  – 0305-0505/2019
197/100 30.12.2019 115,00 € Nina  Slamka CP  –  Memoriál Jozefa Čuvaru  –  Trnava  – 2604-2804/2019
PF19/043 19016 10.10.2019 1 101,73 € Slovenský strelecký zväz Refa – Náklady – účasť nal  GP Brno  – Slamka, Marinov
PF19/046 19017 18.10.2019 378,00 € Slovenský strelecký zväz Refa – Náklady -na  MS Lokáto ITA – Filipovič   2806-1107/20
PF19/054 20190052 14.10.2019 549,00 € Slovenský zväz judo Refa – MSJ kazachstan, Almaata  2509-2909/2019
PF19/056 19027 4.11.2019 558,56 € Slovenský strelecký zväz Refa – Inter. Australian  Champonship , AUT  – Marinov, S
PF19/057 19028 5.11.2019 355,00 € Slovenský strelecký zväz Refa – Náklady-PP OH nádeje Brno-Filipovič, Vass, Muller..
PF19/058 19030 11.11.2019 739,79 € Slovenský strelecký zväz Refa-Náklady- GP Beograd- Filipovič, Muller, Marinov, Slam…
PF19/050 19023 22.10.2019 483,77 € Slovenský strelecký zväz Refa- nakl. PP Memor.B. Bechyň.. Bednaříka -Slamk.. 1705
PF19/051 19022 22.10.2019 2 696,77 € Slovenský strelecký zväz Refa nakl- 8 Grand M. Per.. Lonato, ITA -Filipovič , Slamka
PF19/044 2019092 16.10.2019 151,56 € Mgr. Marian Machi -mm-sports Výživové doplnky
PF19/046 19017 18.10.2019 378,00 € Slovenský strelecký zväz Refa – ubytovanie-na  MS  ITA – Filipovič   2806-1107/20
197/057 3.12.2019 1 878,40 € MBB a.s. Regenerácia – plaváreň
197/034 8.10.2019 428,90 € Kúpele Kováčová, s.r.o. Pernamentka
PF19/053 19025 29.10.2019 680,75 Slovenský strelecký zväz Refa Príprava GP Australia Trophy,AUT-Wass a Muller 30.5
197/067 30.12.2019 54 Finerg International, s.r.o. Regenerácia
PF19/047 2019032 18.10.2019 21,37 Ing. Vladimír Pavela Tlač letákov a plagátov
Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Spolufinncovanie dotácie č. ŠCP-74-01/2019 MV SR 2019 – 6500;€

Zoznam dokladov k vyúčtovaniu položky „CESTOVNÉ NÁHRADY“
Číslo účtovného dokladu Dátum zaradenia dokladu do účtovníctva Suma Názov príjemcu           ( dodávateľ plnenia) vecný popis výdavku
197/129 30.12.2019 14,40 € Špiner, Milan, Mgr CP  –  MSR st. ž.  –  TT – 2405/2019
197/130 30.12.2019 100,00 € Špiner, Milan, Mgr CP  –  seminár o zákone o športe
197/130 30.12.2019 14,20 € Špiner, Milan, Mgr CP  –  seminár o zákone o športe
197/131 30.12.2019 325,00 € Špiner, Milan, Mgr CP  –  vzdel trénerov – Klatovy
197/131 30.12.2019 345,00 € Špiner, Milan, Mgr CP  –  vzdel trénerov – Klatovy
197/132 30.12.2019 117,50 € Špiner, Milan, Mgr CP-3. licenčný seminár SBA  –  Ba
197/132 30.12.2019 22,80 € Špiner, Milan, Mgr CP  –  3. licenčný sem SBA  –  Ba
197/133 30.12.2019 117,50 € Špiner, Milan, Mgr CP  –  Regioseminár a SP –  Ba
197/133 30.12.2019 21,30 € Špiner, Milan, Mgr CP  –  Regio seminár a SP –  Ba
197/134 30.12.2019 1 210,00 € Zuzana  Cantó CP-Zápas špan. ligy Val – Malága
197/134 30.12.2019 528,00 € Zuzana  Cantó CP-Zápas špan. ligy Val – Malága
197/036 30.8.2019 558 STVPS a.s. Ubytovanie – ZO
PF19/038 28.8.2019 116,30 € LO Ubyt.  Osrbblie  16-29.8/2019
PF19/055 30.8.2019 660,00 € CAL  s.r.o. Ubytovanie a strava
PF19/055 30.8.2019 550,00 € CAL  s.r.o. Ubytovanie a strava
PF19/037 27.7.2019 1 800,00 € KIMEX Group s.r.o. Hotelové služby – ubytovanie, strava
Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Pohyby na účte SKP B Bystrica

Pohyby na účte

SK72 5600 0000 0013 0900 7002 / EUR

DÁTUM SUMA POPI ZOSTATOK OBRAT
23.12.2019 -400,00 EUR Výber ATM,PBS ,BANSKA B 20.12. 65,29
19.12.2019 – 2 000,00 EUR Výber ATM,PBS ,BANSKA B 18.12. 465,29
17.12.2019 -40,76 EUR SK28 1100 0000 0026 2874 0740 /VS8248782378/SS/KS304 tel SKP 2 465,29
17.12.2019 – 2 000,00 EUR Výber ATM,PBS ,BANSKA B 16.12. 2 506,05
13.12.2019 8,56 EUR SK42 7500 0000 0000 2591 8563 STVPS VS7719090220/SS/KS0558 /DO2019-12-12/SPNEDEFINOVANA PLATBA 4 506,05
13.12.2019 – 2 000,00 EUR Výber ATM,PBS ,BANSKA B 12.12. 4 497,49
        6 497,49
12.12.2019 – 2 000,00 EUR Výber ATM,PBS ,BANSKA B 11.12. 6 407,49
11.12.2019 – 5 000,00 EUR Výber v hotovosti VS:0000000000 SS:0000000000 8 407,49
10.12.2019 – 2 000,00 EUR Výber ATM,PBS ,BANSKA B 09.12. 13 407,49
06.12.2019 – 2 000,00 EUR Výber ATM,PBS ,BANSKA B 05.12. 15 407,49
04.12.2019 – 2 000,00 EUR Výber ATM,PBS ,BANSKA B 03.12. 17 07,49
03.12.2019 – 2 000,00 EUR Výber ATM,PBS ,BANSKA B 02.12. 19 07,49
02.12.2019 -0,60 EUR Mes.popl.karta Maestro 21407,49
29.11.2019 -0,60 EUR *Výber ATM Prima banky 3 x 21 408,09
29.11.2019 -2,20 EUR *Ex.TPP odoslaný cez EB 11 x 21 408,69
22.11.2019 – 2 000,00 EUR Výber ATM,PBS ,BANSKA B 21.11. 21 410,89
21.11.2019 – 2 000,00 EUR Výber ATM,PBS ,BANSKA B 20.11. 23 410,89
20.11.2019 -44,87 EUR SK77 1100 0000 0026 2410 7235 /VS9619090005/SS/KS308 Najom SKP energie 25 410,89
20.11.2019 -8,56 EUR SK77 1100 0000 0026 2410 7235 /VS7719090220/SS/KS308 Najom SKP 25 455,76
20.11.2019 -23,82 EUR SK77 1100 0000 0026 2410 7235 /VS7719090255/SS/KS308 Najom SKP 25 464,32
18.11.2019 -39,14 EUR SK28 1100 0000 0026 2874 0740 /VS8246571220/SS/KS304 tel SKP 25 488,14
15.11.2019 – 2 364,78 EUR SK95 0900 0000 0000 1148 4354 /VS19030/SS/KS308 Filipovic Slamka … Belehrad 25 527,28
13.11.2019 -330,00 EUR SK20 7500 0000 0040 2420 1147 /VS190400295/SS/KS008 mtz lo 27 892,06
11.11.2019 – 1 551,07 EUR SK20 7500 0000 0040 2420 1147 /VS190400291/SS/KS008 mtz lo 28 222,06
06.11.2019 – 1 108,41 EUR SK95 0900 0000 0000 1148 4354 /VS19028/SS/KS308 Filipovic Slamka … CR Brno SO 29 7
  06.11.2019 – 1 420,86 EUR SK95 0900 0000 0000 1148 4354 /VS19027/SS/KS308 Marinov Slamka austria 30 881,54
06.11.2019 – 1 989,52 EUR SK49 1111 0000 0066 1743 7007 /VS194603/SS/KS008 32 302,40
05.11.2019 – 5 292,72 EUR CZ42 0300 0000 0004 7338 9693 BRETTON s.r.o. MTZ LO 34 291,92
04.11.2019 – 2 000,00 EUR Výber ATM,PBS ,BANSKA B 31.10. 39 584,64
04.11.2019 -0,60 EUR Mes.popl.karta Maestro 41 584,64
31.10.2019 -1,40 EUR *Výber ATM Prima banky 7 x 41 585,24
31.10.2019 -0,20 EUR *In.TPP odoslaný cez EB 1 x 41 586,64
31.10.2019 -2,60 EUR *Ex.TPP odoslaný cez EB 13 x 41 586,84
31.10.2019 -0,40 EUR *Prijatie TPP-externý… 2 x 41 589,44
31.10.2019 -765,75 EUR SK95 0900 0000 0000 1148 4354 /VS19025/SS/KS308 Vass Muller GP austria 41 589,84
31.10.2019 – 2 000,00 EUR Výber ATM,PBS ,BANSKA B 30.10. 42 130,59
29.10.2019 -549,00 EUR SK02 3100 0000 0040 4003 2101 SLOVENSKY ZVAZ JUDA /VS20190052/SS/KS308 MSJ Judo 44 130,59
29.10.2019 – 1 000,00 EUR Výber ATM,PBS ,BANSKA B 28.10. 44 679,59
28.10.2019 – 1 200,00 EUR SK92 7500 0000 0040 1998 8790 /VS2019071/SS/KS308 Najom skolenie BO zeny 45 679,59
 
28.10.2019 -281,75 EUR SK16 1100 0000 0026 2403 0442 /VS20190299/SS/KS008 MTZ BO zeny 46 879,59  
23.10.2019 – 2 696,77 EUR SK95 0900 0000 0000 1148 4354 /VS19022/SS/KS308 Filipovic, Slamka ITA, SO 47 161,34
23.10.2019 -378,00 EUR SK95 0900 0000 0000 1148 4354 /VS19017/SS/KS308 Filipovic MS SO 49 858,11
23.10.2019 -483,77 EUR SK95 0900 0000 0000 1148 4354 /VS19023/SS/KS308 Slamkovci CR SO 50 236,11
21.10.2019 – 1 024,20 EUR CZ16 2010 0000 0026 0048 6963 Ing. Emil Drlk 2019292 MTZ LO 50 719,88
21.10.2019 -250,00 EUR SK83 7500 0000 0040 0806 2802 /VS2019/SS/KS308 MS kick Konsky doplatok Sarajevo 51 744,08
18.10.2019 -40,14 EUR SK28 1100 0000 0026 2874 0740 /VS8244333099/SS/KS304 tel SKP 51 994,08
18.10.2019 -151,56 EUR SK30 0200 0000 0002 7054 8412 /VS2019092/SS/KS008 MTZ LO 52 034,22
18.10.2019 -902,89 EUR SK95 0900 0000 0000 1148 4354 /VS19015/SS/KS308 GP Brno SO Juniori 52 185,78
18.10.2019 – 1 101,73 EUR SK95 0900 0000 0000 1148 4354 /VS19016/SS/KS308 GP Brno SO 53 088,67
14.10.2019 – 1 000,00 EUR Výber ATM,PBS ,BANSKA B 11.10. 54 190,40
10.10.2019 – 2 000,00 EUR Výber ATM,PBS ,BANSKA B 09.10. 55 190,40
09.10.2019 – 1 932,40 EUR SK29 8330 0000 0021 0024 2989 /VS2019407/SS/KS558 LO MTZ 57 190,40
09.10.2019 – 2 000,00 EUR Výber ATM,PBS ,BANSKA B 08.10. 56 730,65
 
02.10.2019 – 2 000,00 EUR Výber ATM,PBS ,BANSKA B 01.10. 58 730,65
01.10.2019 – 2 000,00 EUR Výber ATM,PBS ,BANSKA B 30.09. 60 730,65
01.10.2019 -0,60 EUR Mes.popl.karta Maestro 62 730,65
30.09.2019 -0,20 EUR *Platba POS 1 x 62 731,25
30.09.2019 -2,80 EUR *Ex.TPP odoslaný cez EB 14 x 62 731,45
30.09.2019 -2,00 EUR *Hotovostný výber……. 1 x 62 734,25
23.09.2019 -37,98 EUR SK28 1100 0000 0026 2874 0740 /VS8242152774/SS/KS304 tel SKP 62 736,25
18.09.2019 -73,11 EUR Nákup,SPORTISIMO,BANSKA 16.09. 62 774,23
16.09.2019 – 1 424,00 EUR SK42 1100 0000 0029 2086 3748 /VS19054/SS/KS308 EO 62 847,34
10.09.2019 – 2 130,00 EUR SK36 1100 0000 0029 3314 6481 /VS19098/SS/KS008 BO muzi 64 271,34
10.09.2019 – 1 860,00 EUR SK36 1100 0000 0029 3314 6481 /VS19094/SS/KS008 BO muzi 66 401,34
09.09.2019 -133,97 EUR SK77 1100 0000 0026 2410 7235 /VS7719090105/SS/KS308 Najom SKP energie 68 261,34
09.09.2019 -377,84 EUR SK77 1100 0000 0026 2410 7235 /VS7719090007/SS/KS308 Najom SKP energie 68 395,31
09.09.2019 -342,60 EUR SK77 1100 0000 0026 2410 7235 /VS7719090026/SS/KS308 Najom SKP energie 68 773,15
09.09.2019 -328,66 EUR SK77 1100 0000 0026 2410 7235 /VS7719090072/SS/KS308 Najom SKP energie 69 115,75
 
09.09.2019 -276,73 EUR SK77 1100 0000 0026 2410 7235 /VS7719090076/SS/KS308 Najom SKP energie 69 444,41
09.09.2019 -82,70 EUR SK77 1100 0000 0026 2410 7235 /VS7719090140/SS/KS308 Najom SKP energie 69 721,14
09.09.2019 -19,87 EUR SK77 1100 0000 0026 2410 7235 /VS7719090159/SS/KS308 Najom SKP energie 69 803,84
09.09.2019 – 2 770,00 EUR SK77 1100 0000 0026 2410 7235 /VS7419010010/SS/KS308 Najom SKP bb 1-2019 69 823,71
09.09.2019 -17,24 EUR SK77 1100 0000 0026 2410 7235 /VS7719090191/SS/KS308 Najom SKP energie 72 593,71
09.09.2019 – 1 500,00 EUR SK56 0200 0000 0023 2016 0854 /VS201900268/SS/KS308 ubytko LO 72 610,95
06.09.2019 – 20 000,00 EUR Výber v hotovosti VS:0000000000 SS:0000000000 74 110,95

 

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Realizované s finančnou podporou mesta Banská Bystrica za rok 2019 č.812/2019/PM-KU

 mesto bb realizované s finančnou podporou mesta Banská Bystrica za rok 2019
Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

SLOVENSKY STRELECKY ZVÄZ príspevok na mladež do 23 rokov

09.10.2019 2 392,15 EUR

SLOVENSKY STRELECKY Z /VS562/SS48/KS0558 /DO2019-10-09/Finnacny prevod na prispevok sport na mladez do 23 rokov Zákon o sport e 440 , Šport klub polície BB ZML 48 dod atok 1

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

MESTO BANSKA BYSTRICA SPdotacia na projekt: Medzinarodne sutaze, domace sutaze….

08.10.2019

MESTO BANSKA BYSTRIC /VS8122019/SS/KS0558 /DO2019-10-07/

SP dotacia na projekt: Medzinarodne sutaze, domace sutaze…. 2 500,00 EUR

mesto bb

S podporou mesta B. Bystrica

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky DO2019 dotacia SCP-74-01/2019

28.08.2019
93 901,00 EUR
SK78 8180 0000 0070 0018 0023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky /VS7995197401/SS/KS0968 /DO2019-08-28/SPdotacia SCP-74-01/2019
94 112,15

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

dotácia mesto Banská Bystrica 2018

Táto galéria obsahuje 2 fotografie.

      realizované s finančnou podporou mesta Banská Bystrica

Viac galérií | Vložiť komentár

zmluva č. 48/2018 pre SSZ … pre mladež do 23 r

vyučtovanie zmluvy zmluva č. 48/2018 pre SSZ … pre mladež do 23 r

„Účel úhrady
(vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)“ Interné číslo účtovného dokladu „Číslo externého (originálneho)
účtovného dokladu“ Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu „Popis úhrady
(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)“ Dodávateľ plnenia „Skutočne uhradená suma
(eur)“

streľba – bežné výdavky PF18/018 VFA 18 005 3.10.2018 Akademické Majstrovstá sveta Kuala Lumpur,Malajzia, 9.3.-19.3.2018, poplatok za sedadlo – M.Slamka Slovenský strelecký zväz 320,00
streľba – bežné výdavky PF18/031 VFA 18 011 12.11.2018 Strelecké sústredenie Castelfidardo, Taliansko, 18.3.-28.3.2018,ubytovanie,stravné, tréning.položky,strelivo, poistné – G.Muller ml. Slovenský strelecký zväz 1522,35
streľba – bežné výdavky PF18/053 VFA 18 030 14.12.2018 Grand Prix Beograd, Srbsko, 4.10. – 7.10.2018, štartovné, trén.položky,stravné,ubytovanie,poplatok za zbraň ,poistné – M.Slamka Slovenský strelecký zväz 386,77
streľba – bežné výdavky PF18/039 FA18087 12.11.2018 Majstrovstvá SR 2018 – Double Trap,Trap mix,Trnava, 20.-21.10.2018 – štartovné – M.Slamka,G.Muller ml.,Šimon Páleník,Michal Čierňava,Valentína Dzuriaková Združenie brokových klubov Trnava 200,00
streľba – bežné výdavky VD18/153 9/18 – 1 6.4.2018 Memoriál V.Vargu,Trnava, 6.4. – 8.4.2018, štartovné – G.Muller ml. Združenie brokových klubov Trnava 65,00
streľba – bežné výdavky VD18/153 15/18 – 1 20.4.2018 Memoriál j.Čavaru st. ľ Extraliga I.kolo,Trnava,20.4. – 22.4.2018, štartovné – G.Muller ml. Združenie brokových klubov Trnava 65,00
streľba – bežné výdavky VD18/153 NJ6EA4961695 29.4.2018 Kiliti Cupa,Dunakiliti, Maďarsko,27.4.-29.4.2018, štartovné – M.Slamka Hármas Határ, Lovész Egyesulet, Mosonmagyaróvár, Maďarsko 65,00
streľba – bežné výdavky VD18/153 18/18 – 1 5.5.2018 Grand Prix Slovakia, Trnava, 4.5.- 6.5.2018, štartovné – G.Muller ml. Združenie brokových klubov Trnava 50,00
streľba – bežné výdavky VD18/153 20/18 – 2 19.5.2018 Top Six Tour 2018 – II.kolo, Trnava, 19.5.2018 – štartovné – G.Muller ml. Združenie brokových klubov Trnava 37,00
streľba – bežné výdavky VD18/153 20/18 – 4 19.5.2018 Top Six Tour 2018 – II.kolo, Trnava, 19.5.2018 – štartovné – M.Slamka Združenie brokových klubov Trnava 37,00
streľba – bežné výdavky VD18/153 RHAEA5206914 2.6.2018 Hársfa Kupa GP Trap125,Dunakiliti, Maďarsko,1.6.-3.6.2018, štartovné – M.Slamka Hármas Határ, Lovész Egyesulet, Mosonmagyaróvár, Maďarsko 65,00
streľba – bežné výdavky VD18/153 202248 8.6.2018 Grand Prix Trnava, 8.6. – 10.6.2018, štartovné – G.Mulller ml. Slovenská poľovnícka komora Obvodná poľovnícka komora Trnava 50,00
streľba – bežné výdavky VD18/153 24/18 – 1 23.6.2018 Extraliga 2018 – II.kolo Trap, Trnava, 22.6.-24.6.2018, štartovné – G.Muller ml. Združenie brokových klubov Trnava 30,00
streľba – bežné výdavky VD18/153 3/7/18 6.7.2018 VC Zvolena, Sielnica, 6.7.-8.7.2018, štartovné – V.Dzuriaková Športový klub polície Sielnica 65,00
streľba – bežné výdavky VD18/153 ZU 0000009959 6.7.2018 VC Zvolena, Sielnica, 6.7.-8.7.2018, ubytovanie – V.Dzuriaková Penzion Q Zvolen 50,00
streľba – bežné výdavky VD18/153 4/8/18 11.8.2018 VC Sielnice, Sielnica, 10.8.-12.8.2018, štartovné – G.Muller ml. Športový klub polície Sielnica 50,00
streľba – bežné výdavky VD18/153 33/18 – 4 1.9.2018 VC Cyrila Orešanského, Trnava – 31.8. – 2.9.2018, štartovné – M.Čierňana Združenie brokových klubov Trnava 65,00
streľba – bežné výdavky VD18/153 38/18 – 3 29.9.2018 Top Six Tour – Finále, Trnava, 29.9.2018, štartovné – V.Dzuriaková Združenie brokových klubov Trnava 32,00
spolu 3 155,12 €

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

dotacia SZKB c. 09/2018

dotácia na szkb vo výške 250; € bola použitá na MS juniorov …. 2018 v Taliansku 16-24. 9. 2018

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár