Sústredenie Orava

Našej organizácii sa podarilo získať prostriedky prostredníctvom nadácie Pontis, ktoré poskytol Continental Automotive. Projekt sa realizoval formou športového sústredenia v Stredisku Oravský háj, hotel Brezovica v termíne 21.-27.7.2019. Bol zameraný na zlepšenie fyzickej kondície a psychickej odolnosti, prostredníctvom vysokohorskej turistiky, jazdy na kolieskových lyžiach a streľby zo vzduchovky.Účastníci hravou formou spoznávali Oravský región. Prostriedky z grantu boli použité na úhradu pobytových nákladov. Priebeh akcie bol bez problémov a splnil svoj účel.

Fotka Lyžiarsky a biatlonový oddiel ŠKP Banská Bystrica.
This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.